Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, 2018 yılında yenilenen akademik teşvik kriterlerini taşımaktadır.

Sempozyuma 7 farklı ülkeden 15 bildiri kabul edilmiştir.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildirilerin yayın seçenekleri ve süreci şu şekildedir: 

1-SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildiri özetleri  (sözlü, video, poster) web sayfamızda ISBN içeren Sempozyum Bildiri Özet Kitabı‘nda  yayınlanacaktır. 

2-Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildirilerin tam metin olarak yayınlanmasında katılımcılarımız için iki seçenek bulunmaktadır.

Birinci seçenek; katılımcılarımız sempozyumda kabul edilen bildirilerin tam metinlerini ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı‘nda ücretsiz yayınlatabilirler. Bildiri tam metinlerinin yer alacağı Sempozyum Bildiri Kitabı, 5 Aralık 2018 tarihinde yayınlanacaktır.

İkinci seçenek; katılımcılarımız sempozyumda kabul edilen bildirilerini hakem süreci sonunda doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde ücretsiz olarak yayınlatabilirler.

Sempozyumda kabul edilen bildirilerin Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde tam metin makale olarak yayınlanması hakem süreçleriyle birlikte 2018 yılı içerisinde tamamlanmış olacaktır.

 Sempozyuma kabul edilen tüm bildiri çeşitlerinin (sözlü bildiri, video bildiri veya poster) tam metin olarak yayınlanmasında yukarıdaki iki seçenek geçerlidir.

** Bildiri tam metinlerini Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde veya

ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda tam metin olarak yayınlatmak isteyen  katılımcılarımızın  01 Aralık 2018 tarihine kadar bildiri metinlerini web sayfamızdaki makale yazım kurallarına göre düzenleyip göndermeleri gerekmektedir.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB):  2015 yılında kurulmuş olup sosyal bilimler alanında yapılan nitel ve nicel çalışmalara yer vermektedir. Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji başta olmak üzere Edebiyat, Tarih, Felsefe, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Hukuk, Eğitim, Sanat, İktisat ve Psikiyatri vd. alanlarındaki interdisipliner çalışmalara yer verir. Ayrıca, çeşitli alanlarda yazılmış kitap tanıtımların, bilimsel proje, rapor ve analizlerin yayınlanmasına özen gösterir.  

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Ulakbim Dergipark tarafından taranmakta olup doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi için tıklayınız.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nin tarandığı indexler.

 

 

 

 

 

  İdeal Online Veritabanı      https://goo.gl/HbfJwm

 

 

 

 

 

 

 

          Open AIRE