SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu‘na kabul edilen bildiriler hakem sürecinden sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde (SADAB) ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma sözlü bildiri, video bildiri veya poster bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımızın öncelikle word formatında bildiri özetiyle başvuru yapmaları gerekmektedir. 

** Sempozyuma kabul edilen tüm bildiri özetleri  (sözlü, video, poster) web sayfamızda ISBN içeren Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda  yayınlanacaktır. 

** Bildiri tam metinlerini SADAB dergisinde tam metin makale olarak yayınlatmak isteyen  katılımcılarımızın  01 Aralık 2018 tarihine kadar bildiri metinlerini dergilerin makale yazım kurallarına göre düzenleyip göndermeleri gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra tüm bildiriler (sözlü, video, poster) tam metin makale olarak yayınlanacaktır. Video bildiriler sempozyum oturumlarında dinleyicilere izletilecektir. 

Sempozyuma kabul edilen bildiriler, Ulakbim Dergipark tarafından taranıp doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

 

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERGİSİ (SADAB):  2015 yılında kurulan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, insan ve toplum bilimlerinde yapılan araştırmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında yapılan nitel ve nicel çalışmalara yer veren Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji başta olmak üzere davranış bilimleriyle ilişkili olan Tarih, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Biyoloji, Hukuk, İktisat ve Psikiyatri alanlarındaki özgün bilimsel çalışmalara öncelik verir. Ayrıca, çeşitli alanlarda yazılmış kitap tanıtımların, bilimsel proje, rapor ve analizlerin yayınlanmasına özen gösterir.  

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Ulakbim Dergipark tarafından taranmakta olup doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi için tıklayınız.

 

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nin tarandığı indexler.

 

 

 

 

 

  İdeal Online Veritabanı      https://goo.gl/HbfJwm

 

 

 

 

 

 

 

          Open AIRE