Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu‘na kabul edilen bildiriler hakem sürecinden sonra aşağıdaki dergilerde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma sözlü bildiri, video bildiri veya poster bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımızın öncelikle word formatında bildiri özetiyle başvuru yapmaları gerekmektedir. 

** Sempozyuma kabul edilen tüm bildiri özetleri  (sözlü, video, poster) web sayfamızda Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda  yayınlanacaktır. 

** Bildiri tam metinlerini SADAB veya UYSAD dergilerinde tam metin makale olarak yayınlatmak isteyen  katılımcılarımızın  20 Haziran 2018 tarihine kadar bildiri metinlerini dergilerin makale yazım kurallarına göre düzenleyip göndermeleri gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra tüm bildiriler (sözlü, video, poster) tam metin makale olarak yayınlanacaktır. Video bildiriler sempozyum oturumlarında dinleyicilere izlettirilecektir. 

Sempozyuma kabul edilen bildiriler, Ulakbim Dergipark tarafından taranıp doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) veya Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (UYSAD) ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

 

1-ULUSLARASI YÖNETİM VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ (UYSAD), ISSN 2148-1415 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014 yılında kurulmuştur. Derginin amacı sosyal bilimler alanında etki meydana getirebilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamaktır. Dergide ayrıca teknik ve yöntemsel konular, literatür taramaları, araştırma raporları da yayınlanmaktadır.

Dergi daha önce İngilizce veya Tükçe olarak herhangi bir yerde yayınlanmamış veya değerlendirme sürecine girmemiş akademik çalışmalar en az iki hakemin yer aldığı isimsiz değerlendirme sürecine tabi olmaktadır. 

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Ulakbim Dergipark tarafından taranmakta olup doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi için tıklayınız. 

 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nin tarandığı indexler:

 

 

 

 

 

 

 

 

2SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ DERGİSİ (SADAB), ISSN 2149-178X

2015 yılında kurulan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, insan ve toplum bilimlerinde yapılan araştırmalara katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında yapılan nitel ve nicel çalışmalara yer veren Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Psikoloji, Sosyoloji, Antropoloji başta olmak üzere davranış bilimleriyle ilişkili olan Tarih, Coğrafya, Siyaset Bilimi, Biyoloji, Hukuk, İktisat ve Psikiyatri alanlarındaki özgün bilimsel çalışmalara öncelik verir. Ayrıca, çeşitli alanlarda yazılmış kitap tanıtımların, bilimsel proje, rapor ve analizlerin yayınlanmasına özen gösterir.  

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Ulakbim Dergipark tarafından taranmakta olup doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi için tıklayınız.

 

 

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nin tarandığı indexler.