Sıkça Sorulan Sorular

1.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na gönderilen bildiri özetleri ne zaman yayınlanacaktır?

Sempozyuma 16 Nisan 2019 tarihine kadar bildiri özeti göndererek başvuru yapılabilir. Bildiri özetleri sempozyum sona erdikten sonra bir hafta içerisinde Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır.

2.Video bildiri nasıl hazırlanmalıdır? Kaç dakikalık kayıt gereklidir?

Çeşitli nedenlerden dolayı sempozyuma bizzat iştirak edemeyen katılımcılarımıza video bildiri sunma imkanı verilmiştir. En az 15 dakika olacak şekilde çekilen video bildiriler sempozyum oturumlarında dinleyicilere sunulduğundan sözlü sunum kategorisinde değerlendirilmektedir. Video bildiriler, sempozyum oturumunda dinleyicilere bildiri sunar gibi olarak hazırlanmalıdır. Bize gönderdiğiniz video bildiriler, sempozyum programında katılımcılarımıza dinletilecektir. Bildiriye yapılacak eleştiri veya katkı varsa sempozyumdan sonra yazarlarımıza aktarılacaktır. Yapılan eleştiri veya katkıları gözden geçiren katılımcılarımız video sunumlarını tekrar gözden geçirip nihai metinlerini oluşturacaklardır.

3.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan bildiriler Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde (SADAB) tam metin makale olarak yayınlanma süreci nasıl işleyecek? 

Bildirilerini tam metin makale olarak dergilerde yayınlatmak isteyen katılımcılarımız 22 Mayıs 2019 tarihine kadar bildiri metinlerini göndermeleri gerekmektedir. Makalelerin hakem süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde  25 Haziran 2019 tarihine kadar yayınlanmış olacaktır.

4.Sempozyuma başvurmak için bildiri tam metnini göndermek gerekli midir?

Sempozyuma başvurmak için bildiri tam metnini göndermek gerekli değildir. Sempozyuma başvurmak için web sayfamızda belirtilen yazım kurallarına göre bildiri özeti ile göndermeniz yeterlidir.

5.Sempozyumda sunulan bildiriyi başka bir yerde yayınlayabilir miyim? Bildiri özetini SADAB Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metnini başa bir dergide yayınlatmak mümkün müdür?

Sempozyuma gönderilen sözlü bildiri, poster veya video bildirilerinin özetleri ilk etapta Sempozyum web sayfamızda Bildiri Özet Kitabı olarak yayınlanacaktır. Dileyen katılımcılarımız yalnızca bildiri özetlerini Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlatabilir.  Sempozyumda sunulan bildirilerinin tam metinlerini başka dergilerde yayınlatabilirler.

6.Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) doçentlik başvurusu ve yenilenen akademik teşvik kriterlerini sağlıyor mu?

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) doçentlik başvurusu ve 2018 yılında yenilenen akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

7.Sempozyuma video bildiri veya poster sunumla yapılan başvurular ne zaman ve nasıl yayınlanacaktır?

Sempozyuma video bildiri veya posterle başvuran katılımcılarımız ilk başvurularında web sayfamızda belirtilen yazım kurallarına göre bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir. Video bildiri veya poster sunum için gönderilen bildiri özetleri, Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda online olarak yayınlanacaktır. Video bildiri veya poster sunumunu ISBN numaralı Sempozyum Kitabı’nda veya teşvik ve doçentlik başvuru kriterlerini taşıyan SADAB dergisinde yayınlatmak isteyen katılımcılarımız, 22 Mayıs 2019 tarihine kadar video veya poster bildirilerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra bildiri tam metin şeklinde ISBN’li Sempozyum Kitabı’nda veya SADAB dergisinde tam metin makale olarak yayınlanacaktır.

8.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile başvuru yapılabilir? Birinci ve ikinci isim olma durumuna göre bu sayı değişmekte midir?

  • Her bir katılımcı Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na tek yazarlı olarak iki bildiri ile başvuru yapılabilir.
  • Bir yazar, birden fazla yazarlı bildirilerde en fazla üç bildiride ilk isim olabilir.
  • Bir yazar birden fazla yazarlı bildirilerde ikinci, üçüncü veya dördüncü isim olarak yer alabilir. Bunda bir sınırlama yoktur.
  1. Bir bildiride iki ve daha fazla yazar olursa ne kadar ücret ödemek gerekir?

Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Sempozyum kayıt ücretleri bildiri sayısına göre hesaplanmaktadır. SADAB (Saraybosna-2019) Sempozyumu’na gönderilen ikinci bildiri için 30 Euro ek ücret ödenir. Bu durum sözlü bildiri için geçerli olduğu gibi, video sunum ve poster bildiri için de geçerli olmaktadır.

10.Sempozyum dili nedir?

Sempozyum dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça’dır. Rusça ve Arapça bildiri sunacak katılımcılarımızın sempozyumda sunacakları bildiri metinlerini sempozyum düzenleme kuruluna önceden iletmeleri gerekmektedir.

11.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 5 Farklı Ülkeden Katılımcı Sayısını Sağlıyor mu?

Bu yıl 21-22 Nisan 2019 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenecek olan III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na 5 Farklı ülkeden katılımcı sağlanmıştır.Sempozyuma bildiri ile başvuran katılımcılarımıza onaylı yurt dışı katılımcı listesi ve sempozyum programı verilecektir.

21-22 Nisan 2019 Tarihleri arasındaki sempozyuma Kazakistan, Nijerya, Kırgızistan, Gürcistan ve Bosna-Hersek’ten bildiri kabulü sağlanmıştır. Sempozyuma 5 farklı ülkeden davetli konuşmacı bildiri sunacaktır.