SADAB

III. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU

20-21 Nisan 2019, Saraybosna

 

Değerli Bilim İnsanları,

20-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Saraybosna, Bosna-Hersek’te Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nin ev sahipliğinde ve Antalya AKEV Universitesi (Türkiye), Celal-Abad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), Saint Andrew the First-Called Georgian Universitesi (Gürcistan), Farabi Devlet Üniversitesi’nin (Kazakistan) işbirliği ile III. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumumuza sözlü ve poster bildirinin yanı sıra video bildiri ile başvuru yapabilirsiniz. Sempozyuma kabul edilen bildiri tam metinler yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde (SADAB) tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi doçentlik başvuruları ve yenilenen akademik teşvik kriterlerine sahiptir.

 

Sempozyum Yeri: Saraybosna. Saraybosna’ya vizesiz seyahat edebilirsiniz.

 

Sempozyum Dili: Türkçe, İngilizce, Boşnakça ve diğer dillerdir.

 

Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih: 16 Nisan 2019.

 

Sempozyum İletişim: sadabsempozyum@gmail.com 

 

 

Sempozyum Konu Başlıkları

Antropoloji Güzel Sanatlar Politik Ekonomi
Anayasa Çalışmaları Halkla İlişkiler Psikoloji
Adli Bilimler Hukuk Risk Yönetimi
Arkeoloji Hükümet Sistemleri Sağlık İşletmeciliği
Bankacılık Uygulamaları İdarî Özerklik, Sağlık Turizmi
Bankacılık ve Sigorta İdari Reformlar Sağlık Bilimleri
Batı Dilleri ve Edebiyatları İktisat Sanayileşme
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü İlahiyat Seçmen Davranışları
Beşeri Bilimler İnanç Turizmi Sinema-TV
Beşeri ve Sosyal Sermaye İnsan Hakları ve Demokrasi Sivil Toplum
Bölge Politikaları İnsan Kaynakları Siyasal Partiler
Coğrafya İstatistik Siyasal Psikoloji
Çağdaş Dilbilim İşletme ve İşletme Yönetimi Siyasal Sosyoloji
Çok Kültürlülük İşsizlik ve İstihdam Siyaset Yönetimi
Dış Ticaret Kadın Araştırmaları Sosyal Hizmetler
Din Bilimleri Kamu Diplomasisi Sosyal Politika
Din Eğitimi Kimlik Sosyal Psikoloji
Doğa Turizmi Konaklama Sosyoloji
Edebiyat Konservatuar Spor Ekonomisi
Eğitim Bilimleri Kültür Turizmi Spor Finansmanı
Eğitim Yönetimi Kütüphanecilik Spor Tesisi İşletmeciliği
Ekonometri Lojistik Spor Yönetimi
Ekonomi Yönetimi Maliye Stratejik Yönetim
Ekonomik Sistemler Medya Yazarlığı Tarih
Enerji Merkezî ve Yerel Yönetimler Temel Eğitim
Entegrasyon Muhasebe Turizm İşletmeciliği
Etkinlik Yönetimi Müzik Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe Mühendislik Ekonomisi Uluslararası İlişkiler
Fen ve Matematik Eğitimi Mühendislik Yönetimi Uluslararası Ticaret
Finans Örgüt Teorisi Yerel Yönetimler
Güvenlik Çalışmaları Örgütsel Davranış Yönetim ve Organizasyon