SADAB Sempozyum Takvimi, Saraybosna-2019

Sempozyum Tarihi  20-21 Nisan 2019
Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  16 Nisan 2019
Bildiri Erken Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  20 Mart 2019
Bildiri Geç Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  16 Nisan 2019
Sempozyum Programının İlanı  18 Nisan 2019
Sempozyum Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  02 Mayıs 2019
Sempozyum Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  22 Mayıs 2019
ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması  30 Mayıs 2019
Bildirilerin SADAB Dergisi’nde Tam Metin Makale Olarak Yayınlanması    25 Haziran 2019