Sıkça Sorulan Sorular

1.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na gönderilen bildiri özetleri ne zaman yayınlanacaktır?

Sempozyuma kabul edilen bildirilerin özetleri sempozyum tamamlandıktan sonra 1 hafta içerisinde Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır.

2.Video bildiri nasıl hazırlanmalıdır? Kaç dakikalık kayıt gereklidir?

Çeşitli nedenlerden dolayı sempozyuma bizzat iştirak edemeyen katılımcılarımıza video bildiri sunma imkanı verilmiştir. En az 15 dakika olacak şekilde çekilen video bildiriler sempozyum oturumlarında dinleyicilere sunulduğundan sözlü sunum kategorisinde değerlendirilmektedir. Video bildiriler, sempozyum oturumunda dinleyicilere bildiri sunar gibi olarak hazırlanmalıdır. Bize gönderdiğiniz video bildiriler, sempozyum programında katılımcılarımıza dinletilecektir. Bildiriye yapılacak eleştiri veya katkı varsa sempozyumdan sonra yazarlarımıza aktarılacaktır. Yapılan eleştiri veya katkıları gözden geçiren katılımcılarımız video sunumlarını tekrar gözden geçirip nihai metinlerini oluşturacaklardır.

3.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan bildiriler Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde (SADAB) tam metin makale olarak yayınlanma süreci nasıl işleyecek? 

Bildirilerini tam metin makale olarak dergilerde yayınlatmak isteyen katılımcılarımız 20 Kasım 2020 tarihine kadar bildiri metinlerini göndermeleri gerekmektedir. Bildiri tam metinler, ISBN’li Bildiri Kitabı’nda 20 Kasım 2019 tarihinde yayınlanacaktır. Bildirilerini makale olarak yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın çalışmaları hakem süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde  25 Aralık 2020 tarihine kadar yayınlanmış olacaktır.

4.Sempozyuma başvurmak için bildiri tam metnini göndermek gerekli midir?

Sempozyuma başvurmak için bildiri tam metnini göndermek gerekli değildir. Sempozyuma başvurmak için web sayfamızda belirtilen yazım kurallarına göre bildiri özeti ile göndermeniz yeterlidir.

5.Sempozyumda sunulan bildiriyi başka bir yerde yayınlayabilir miyim? Bildiri özetini SADAB Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metnini başa bir dergide yayınlatmak mümkün müdür?

Sempozyuma gönderilen sözlü bildiri, poster veya video bildirilerinin özetleri ilk etapta Sempozyum web sayfamızda Bildiri Özet Kitabı olarak yayınlanacaktır. Dileyen katılımcılarımız yalnızca bildiri özetlerini Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlatabilirler.  Sempozyumda sunulan bildirilerinin tam metinlerini başka dergilerde yayınlatabilirler.

6.Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) doçentlik başvurusu ve yenilenen akademik teşvik kriterlerini sağlıyor mu?

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) doçentlik başvurusu ve 2018 yılında yenilenen akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

7.Sempozyuma video bildiri veya poster sunumla yapılan başvurular ne zaman ve nasıl yayınlanacaktır?

Sempozyuma video bildiri veya posterle başvuran katılımcılarımız ilk başvurularında web sayfamızda belirtilen yazım kurallarına göre bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir. Video bildiri veya poster sunum için gönderilen bildiri özetleri, Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda online olarak yayınlanacaktır. Video bildiri veya poster sunumunu ISBN numaralı Sempozyum Kitabı’nda veya teşvik ve doçentlik başvuru kriterlerini taşıyan SADAB dergisinde yayınlatmak isteyen katılımcılarımız, 20 Kasın 2020 tarihine kadar video veya poster bildirilerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra bildiri tam metin şeklinde ISBN’li Sempozyum Kitabı’nda veya SADAB dergisinde tam metin makale olarak yayınlanacaktır.

8.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile başvuru yapılabilir? Birinci ve ikinci isim olma durumuna göre bu sayı değişmekte midir?

  • Her bir katılımcı Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na tek yazarlı olarak üç bildiri ile başvuru yapılabilir.
  • Bir yazar, birden fazla yazarlı bildirilerde en fazla üç bildiride ilk isim olabilir.
  • Bir yazar birden fazla yazarlı bildirilerde ikinci, üçüncü veya dördüncü isim olarak yer alabilir. Böyle bir durumda sayı sınırlaması yoktur.
  1. Bir bildiride iki ve daha fazla yazar olursa ne kadar ücret ödemek gerekir?
  • Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Sempozyum kayıt ücretleri bildiri sayısına göre hesaplanmaktadır. Sempozyuma gönderilen birinci bildiri için tam ücret ödenir. ikinci bildiriler ücretsiz olup üçüncü bildiriler için 200 TL ek ücret ödenir. Bu durum sözlü bildiri için geçerli olduğu gibi, video sunum ve poster bildiri için de geçerli olmaktadır.

10.Sempozyum dili nedir?

Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve diğer dillerdir. Türkçe, İngilizce dışındaki dillerde bildiri sunacak katılımcılarımızın sempozyumda sunacakları bildiri metinlerini sempozyum düzenleme kuruluna önceden iletmeleri gerekmektedir.

11.Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu 5 Farklı Ülkeden Katılımcı Sayısını Sağlıyor mu?

IV. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na 7 Farklı ülkeden katılımcı sağlanmıştır (25.08.2019 tarihi itibariyle). Sempozyuma bildiri ile başvuran katılımcılarımıza onaylı yurt dışı katılımcı listesi ve sempozyum programı verilecektir.