SADAB VII. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
24-25 Ekim 2020, Antalya

 

Değerli Bilim İnsanları,

Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi ve Antalya AKEV Universitesi’nin (Türkiye) ev sahipliğinde, Calal-Abad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan),  Saint Andrew the First-Called Georgian Universitesi (Gürcistan) ve Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan) işbirliği ile 24-25 Ekim 2020 tarihleri arasında Antalya’da VII. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumumuza sözlü ve poster bildirinin yanı sıra video bildiri ile başvuru yapabilirsiniz. Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi‘nde (SADAB) veya Business, Economics and Management Research Journal Dergisi’nde (BEMARAJ) tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi doçentlik başvuruları ve yenilenen akademik teşvik kriterlerine sahiptir. Sempozyum dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer dillerdir.

Sempozyum Son Başvuru Tarihi: 20 Ekim 2020

 

 

Önemli Duyuru

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Koronavirüs (COVID-19) salgının önlenmesi ile ilgili 06.03.2020 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlarda yoğun katılımlı uluslararası toplantıların online konferans şekline dönüştürülmesi tavsiye edilmektedir. Bu karara istinaden sempozyumumuza yurt dışından başvuran katılımcılarımız bildirilerini telekonferans şeklinde sunacaktır.

Aynı şekilde yurt içinden kongreye sözlü bildiri ile başvuran katılımcılarımız talep ederlerse sunumlarını telekonferans veya video konferans şeklinde yapabilecektir.

Video bildiri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

 

SADAB Sempozyumu Konu Başlıkları

Antropoloji Güzel Sanatlar Politik Ekonomi
Anayasa Çalışmaları Halkla İlişkiler Psikoloji
Adli Bilimler Hukuk Risk Yönetimi
Arkeoloji Hükümet Sistemleri Sağlık İşletmeciliği
Bankacılık Uygulamaları İdarî Özerklik, Sağlık Turizmi
Bankacılık ve Sigorta İdari Reformlar Sağlık Bilimleri
Batı Dilleri ve Edebiyatları İktisat Sanayileşme
Beşeri Bilimler İlahiyat Seçmen Davranışları
BESYO İnanç Turizmi Sinema-TV
Beşeri ve Sosyal Sermaye İnsan Hakları ve Demokrasi Sivil Toplum
Bürokrasi İnsan Kaynakları Siyasal Partiler
Coğrafya İstatistik Siyasal Psikoloji
Çağdaş Dilbilim İşletme Yönetimi Siyasal Sosyoloji
Çok Kültürlülük İşsizlik ve İstihdam Siyaset Yönetimi
Dış Ticaret Kadın Araştırmaları Sosyal Hizmetler
Din Bilimleri Kamu Diplomasisi Sosyal Politika
Din Eğitimi Kimlik Sosyal Psikoloji
Doğa Turizmi Konaklama Sosyoloji
e-Devlet Kriz Yönetimi Spor Ekonomisi
Eğitim Bilimleri Kültür Turizmi Spor Finansmanı
Eğitim Yönetimi Kütüphanecilik Spor Tesisi İşletmeciliği
Ekonometri Lojistik Spor Yönetimi
Ekonomi Yönetimi Maliye Stratejik Yönetim
Ekonomik Sistemler Medya Yazarlığı Tarih
Enerji Merkezî ve Yerel Yönetimler Tarım Yönetimi
Entegrasyon Muhasebe Turizm İşletmeciliği
Etkinlik Yönetimi Müzik Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe Mühendislik Ekonomisi Uluslararası İlişkiler
Fen ve Matematik Eğitimi Mühendislik Yönetimi Uluslararası Ticaret
Finans Örgüt Teorisi Yerel Yönetimler
Güvenlik Çalışmaları Örgütsel Davranış Yönetim ve Organizasyon