Önemli Tarihler

Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih

 20 Ekim 2020

Bildiri Başvuru & Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih

 20 Ekim 2020

Kongre Programının İlanı

 22 Ekim 2020

Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması

 11 Kasım 2020

Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih

  20 Kasım 2020

Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması

 20 Aralık 2020

Bildirilerin SADAB Dergisi’nde Makale Olarak Yayınlanması  

 25 Aralık 2020