Önemli Tarihler

Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  14 Ekim 2019
Bildiri Başvuru & Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  15 Ekim 2019
Kongre Programının İlanı  16 Ekim 2019
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  30 Ekim 2019
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  15 Kasım 2019
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  20 Kasım 2019
Bildirilerin SADAB Dergisi’nde Makale Olarak Yayınlanması    20 Aralık 2019