Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildirilerin yayın süreci şu şekildedir:

1.Sempozyum Bildiri Özetlerinin Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildiri özetleri sempozyum programı sona erdikten sonra bir hafta içerisinde ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır.

2.Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabının Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen sözlü, video ve poster bildirilerin tam metinleri 15 Kasım 2019 tarihine kadar word formatında sadabsempozyum@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı 20 Aralık 2019 tarihinde yayınlanacaktır.

3.Bildirilerin Makale Olarak SADAB Dergisinde Yayınlanması

Bildirilerini akademik teşvik ve doçentlik başvuru kriterlerini taşıyan SADAB dergisinde yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın çalışmaları  hakem süreci tamamlandıktan sonra 20 Aralık 2019 tarihinde SADAB dergisinde tam metin makale olarak yayınlanacaktır.

Bildirilerin yayınlanma süreçleri ile ilgili soru ve görüşlerinizi sadabsempozyum@gmail.com e-mail adresine yazabilirsiniz.