Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildirilerin yayın süreci şu şekildedir:

1.Sempozyum Bildiri Özetlerinin Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildiri özetleri sempozyum programı sona erdikten sonra bir hafta içerisinde ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır.

2.Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabının Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen sözlü, video ve poster bildirilerin tam metinleri  20 Kasım 2020 tarihine kadar word formatında sadabsempozyum@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı 20 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacaktır.

3.Bildirilerin Makale Olarak Anlaşmalı Dergilerde Yayınlanması

Bildirilerini akademik teşvik ve doçentlik başvuru kriterlerini taşıyan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi‘nde (SADAB) yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın çalışmaları  hakem süreci tamamlandıktan sonra 25 Aralık 2020 tarihinde SADAB dergisinde makale olarak yayınlanacaktır.

Ayrıca, katılımcılarımızın tercih etmesi durumunda sempozyuma kabul edilen işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve ekonometri bilim dallarıyla ilgili olanbildiriler öncelikli olmak üzere sosyal bilimlerin diğer alanlarını kapsayan çalışmalar hakem süreci tamamlandıktan sonra Business, Economics and Management Research Journal (BEMAREJ) Dergisi‘nde yayınlanacaktır.

Bildirilerin yayınlanma süreçleri ile ilgili soru ve görüşlerinizi sadabsempozyum@gmail.com e-mail adresine yazabilirsiniz.

 

SADAB Dergisi Web: http://www.sadab.org

BEMAREJ Dergisi Web:  https://dergipark.org.tr/bemarej