Organizing Committee

Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet University, Kyrgyzstan.

Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes University, Turkey.

Prof. Dr. Hüseyin Bal, Antala AKEV University, Turkey.

Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Anadolu University, Turkey.

Prof. Dr. Sema Etikan, Ahi Evran University, Turkey.

Doç. Dr. Erol Yıldır, İstanbul Gelişim University, Turkey.

Doç. Dr. Gülcamal Rıskulova, Celalabad Devlet University, Kyrgyzstan.

Doç. Dr. Rukiye Akdoğan, Çukurova University, Turkey.

Doç. Dr. Gulnar Kozgambaeva, Al-Farabi Kazakh National University, Kazakhstan.

Doç. Dr. Mehmet Topal, Anadolu University, Turkey.

Doç. Dr. Reyhan Çelik, Erciyes University, Turkey.

Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser, Yüzüncü Yıl University, Turkey.

Dr. Öğr. Üyesi Sezen Karabulut, Pamukkale University, Turkey.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Baysal, Süleyman Demirel University, Turkey.

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih Gülşen, Çukurova University, Turkey.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Atasever, Uşak University, Turkey.

Dr. Öğr. Üyesi Khalida Devrisheva, Pamukkale University, Turkey.

Dr. Jasminka Ahmetaševıć, Visoko Poslovno Tehnička Škola, Bosnia and Herzegovina.