Organizasyon Kurulu (Organization Committee)

Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Hüseyin Bal, Antalya AKEV Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Sema Etikan, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Erol Yıldır, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gülcamal Rıskulova, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Doç. Dr. Rukiye Akdoğan, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gulnar Kozgambaeva, Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Kazakistan.

Doç. Dr. Mehmet Topal, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gülcamal Rıskulova, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Doç. Dr. Reyhan Çelik, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Yagut Aliyeva, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan.

Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Kıyal Kamchybekova Abdiraim, Dicle Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Sezen Karabulut, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Baysal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih Gülşen, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Atasever, Uşak Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Khalida Devrisheva, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Jasminka AHMETAŠEVIĆ, Visoko Poslovno Tehnička Škola, Bosnia and Herzegovina.