Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi 21-23 Ekim 2018
Sempozyum Yeri Antalya-Belek
Bildiri Özetlerin Gönderilmesi İçin Son Tarih 17 Ekim 2018
Son Kayıt Tarihi 17 Ekim 2018
Sempozyum Programının İlanı 19 Ekim 2018
Bildiri Tam Metinlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih 1 Aralık 2018
Sempozyum Tam Metin Bildiri Kitabının Yayınlanması   5 Aralık 2018