Önemli Tarihler

Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  15 Nisan 2020
Bildiri Başvuru & Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  15 Nisan 2020
Kongre Programının İlanı  16 Nisan 2020
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  15 Mayıs 2020
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  20 Haziran 2020
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  10 Temmuz 2020
Bildirilerin SADAB Dergisi’nde Makale Olarak Yayınlanması    20 Temmuz 2020