SEMPOZYUM KAYIT & ÖDEME

       Sözlü  Bildiri      Video Bildiri        Poster Bildiri
Akademisyen

450 TL

400 TL

300 TL

Akademisyen olmayan Doktora/YLS Öğrencisi

400 TL

350 TL

250 TL


 Açıklamalar

  1. Tek yazarlı her bir katılımcı en fazla iki bildiri ile başvuru yapabilir. Bir yazar, birden fazla yazarlı bildirilerde en fazla üç bildiride ilk isim olabilir.
  2. Sözlü bildiri, video veya poster sunum başvurularında ikinci bildirilere %50 indirim uygulanır.
  3. Sempozyum başvurularında akademisyen olmayan Doktora / Y. Lisans öğrencisi kategorisine herhangi bir üniversite kadrosunda olmayıp dışarıdan Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrenciler girmektedir.  Üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim görevlisi olup aynı zamanda Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine devam eden öğrenciler bu kapsama girmemektedir. İndirimli sempozyum kayıt ücretinden herhangi bir üniversitede çalışmayan katılımcılarımız yararlanabilirler.
  4. Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Birden fazla yazarlı bildirilerde sempozyum kayıt ücreti yazar sayısına göre değil, bildiri başına ödenir. 
  5. Üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman, uzman veya öğretim görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans veya doktora öğrencisi statüsünde olan katılımcılar, akademisyen kategorisinde değerlendirilmektedir. Birden fazla yazarlı bildirilerde kayıt ücreti birinci yazarın akademisyen olup-olmamasına göre belirlenmektedir (Detaylı açıklama yukarıda 3.maddede yapılmıştır).
  6. Sempozyum katılım bedeli şunları kapsar: Oturumlar arası ikramlar, yaka kartı, katılım belgesi, sempozyum çantası, bildirilerin özet ve tam metin olarak yayınlanması (Bir bildiride birden fazla yazar olması durumunda sempozyum çantası yalnızca sunum yapan katılımcıya verilir. Oturumu yöneten başkanlara ise ayrıca “Oturum Başkanlığı Sertifikası” verilecektir. 
  7. Sempozyuma kabul edilen sözlü ve video bildirilerin özetleri, sempozyum bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır. Bildiri metinleri ise hakem sürecinden sonra tam metin makale olarak Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Dergisi ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nde ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
  8. Sempozyum kayıt ücreti dekontu sadabsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

Sempozyum Kayıt Ücreti Banka Hesap Bilgileri

Maksut ABDİRAİM

Türkiye Ziraat Bankası

IBAN: TR 3700 0100 0091 8106 0437 5001