SEMPOZYUM KAYIT & ÖDEME

  Sözlü  Bildiri

  Video Bildiri

Poster Bildiri

Erken Kayıt Geç

Kayıt

Erken Kayıt Geç

Kayıt

Erken Kayıt Geç

Kayıt

Akademisyen 400 ₺ 450 ₺ 300 ₺ 350 ₺ 200 ₺ 250 ₺
Akademisyen olmayan Doktora/YLS Öğrencisi 250 ₺ 350 ₺ 200 ₺ 250 ₺ 200 ₺ 250 ₺

 

Erken kayıt tarihleri: 15 Aralık- 30 Mart 2018      Geç kayıt tarihleri: 31 Mart-15 Nisan 2018

 

Açıklamalar

  1. Tek yazarlı her bir katılımcı en fazla iki bildiri ile başvuru yapabilir. Bir yazar, birden fazla yazarlı bildirilerde en fazla üç bildiride ilk isim olabilir.
  2. Sözlü bildiri, video veya poster sunum başvurularında ikinci bildirilere %50 indirim uygulanır.
  3. Sempozyum başvurularında akademisyen olmayan Doktora / Y. Lisans öğrencisi kategorisine herhangi bir üniversite kadrosunda olmayıp dışarıdan Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrenciler girmektedir.  Üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim görevlisi olup aynı zamanda Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine devam eden öğrenciler bu kapsama girmemektedir. İndirimli sempozyum kayıt ücretinden herhangi bir üniversitede çalışmayan katılımcılarımız yararlanabilirler.
  4. Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Birden fazla yazarlı bildirilerde sempozyum kayıt ücreti yazar sayısına göre değil, bildiri başına ödenir.
  5. Üniversitelerde araştırma görevlisi, okutman, uzman veya öğretim görevlisi kadrosunda olup yüksek lisans veya doktora öğrencisi statüsünde olan katılımcılar, akademisyen kategorisinde değerlendirilmektedir. 
  6. Sempozyum katılım bedeli şunları kapsar: Oturumlar arası ikramlar, yaka kartı, katılım belgesi, sempozyum çantası, bildirilerin özet ve tam metin olarak yayınlanması (Bir bildiride birden fazla yazar olması durumunda sempozyum çantası yalnızca sunum yapan katılımcıya verilir. Oturumu yöneten başkanlara ise ayrıca “Oturum Başkanlığı Sertifikası” verilecektir. 
  7. Sempozyuma kabul edilen sözlü ve video bildirilerin özetleri, sempozyum bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır. Bildiri metinleri ise hakem sürecinden sonra tam metin makale olarak Uluslararası Yönetim ve Sosyal Bilimler Dergisi ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nde ücretsiz olarak yayınlanacaktır.
  8. Sempozyum erken kayıt ve geç kayıt tarihlerini dikkate alınız.
  9. Sempozyum kayıt ücreti dekontu sadabsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

Sempozyum Kayıt Ücreti Banka Hesap Bilgileri

Saliha Demir

Türkiye Vakıflar Bankası

Bahçelievler Şubesi-İstanbul

IBAN: TR 81 0001 5001 5800 7306 8522 17