Değerli Bilim İnsanları,

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi ve Celal-Abad Devlet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 28-30 Nisan 2018 tarihleri arasında Antalya’da I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu düzenlenecektir. Sizleri de aramızda görmek bizim için büyük bir mutluluk ve onur vesilesi olacaktır.

Sempozyumumuza sözlü ve poster bildirinin yanı sıra video bildiri ile başvuru yapabilirsiniz. Sempozyuma kabul edilen bildirilerin tam metinleri Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) ve Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UYSAD) dergilerinde Sempozyum Özel Sayısı olarak ücretsiz  yayınlanacaktır. 

Sempozyumda sunulan bildiriler yazarların tercihlerine göre ISBN içeren Sempozyum Bildiri Kitabında elektronik ortamda ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

 

Sempozyum Konu Başlıkları

 • Antropoloji, Arkeoloji
 • Batı Dilleri ve Edebiyatları, Beşeri Bilimler
 • Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 • Dilbilim, Din Bilimleri, Din Eğitimi
 • Eğitim Bilimleri, Ekonomi
 • Felsefe, Finans
 • Gazetecilik ve Medya, Güzel Sanatlar
 • Halkla İlişkiler, Hukuk
 • İktisat, İşletme, İlahiyat
 • Kadın Araştırmaları, Kamu Yönetimi, Kütüphanecilik
 • Maliye, Müze Çalışmaları, Müzik
 • Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi 
 • Psikoloji
 • Resim  
 • Sanat Tarihi, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji 
 • Sağlık Bilimleri, Spor Bilimi ve Eğitimi
 • Temel Eğitim
 • Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Türkçe Eğitimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Yüksek Öğretim
 • Sosyal bilimlerin diğer alanları