Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Sema Etikan, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Erol Yıldır, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gülcamal Rıskulova, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Doç. Dr. Rukiye Akdoğan, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gulnar Kozgambaeva, Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Kazakistan.

Doç. Dr. Mehmet Topal, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Reyhan Çelik, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye.

Yrd. Doç. Dr. Sezen Karabulut, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.

Yrd. Doç. Dr. Hatice Baysal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye.

Yrd. Doç. Dr. Fikret Fatih Gülşen, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.

Yrd. Doç. Dr. Khalida Devrisheva, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.

Arş. Gör. Özgür Türker, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türkiye.

 

Sekreterya

Engin Yılmaz