Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Keneş Usenov, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Prof. Dr. Hamza Çakır, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Hüseyin Bal, AKEV Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Makbule Sabziyeva, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.

Prof. Dr. Sema Etikan, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Erol Yıldır, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gülcamal Rıskulova, Celalabad Devlet Üniversitesi, Kırgızistan.

Doç. Dr. Rukiye Akdoğan, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Gulnar Kozgambaeva, Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Kazakistan.

Doç. Dr. Mehmet Topal, Anadolu Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Reyhan Çelik, Erciyes Üniversitesi, Türkiye.

Doç. Dr. Sezer Cihaner Keser, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Sezen Karabulut, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Baysal, Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Atasever, Uşak Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Fikret Fatih Gülşen, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Öğr. Üyesi Khalida Devrisheva, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye.

Dr. Jasminka Ahmetaševıć-Visoko Poslovno Tehnička Škola-Bosnia and Herzegovina

 

Sekreterya

Engin Yılmaz