SADAB
8. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
(Online Sempozyum)
22-23-24 Nisan 2021, Tuzla, Bosna-Hersek

Değerli Bilim İnsanları,

Sizleri 22-24 Nisan 2021 tarihleri arasında Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi ve Bosna-Hersek Tuzla Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Calal-Abad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan), Saint Andrew the First-Called Georgian Universitesi (Gürcistan), ve Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan) işbirliği ile online olarak düzenlenecek olan 8. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Online olarak düzenlenecek olan sempozyuma sözlü, video ve poster bildiri ile başvuru kabul edilmektedir. Sempozyuma kabul edilen bildiriler zoom üzerinden online olarak sunulacaktır.

Sempozyumumuza sözlü ve poster bildirinin yanı sıra video bildiri ile başvuru yapabilirsiniz. Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi‘nde tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.

Sempozyum dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer dillerdir.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi doçentlik başvuruları ve akademik teşvik kriterlerine sahiptir.

Online bildiri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB), Uluslararası indekslerden index Copernicus ve EBSCO HOST tarafından taranmaktadır.