Bildiri Özet ve Tam Metinlerin Yayınlanma Süreci

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildirilerin yayın süreci şu şekildedir:

1.Sempozyum Bildiri Özetlerinin Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen bildiri özetleri sempozyum programı sona erdikten sonra bir hafta içerisinde ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır.

2.Sempozyum Bildiri Tam Metin Kitabının Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na kabul edilen sözlü, video ve poster bildirilerin tam metinler sempozyum sonrası web sayfasında belirtilen tarihlere göre  word formatında sadabsempozyum@gmail.com e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri tam metinler ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabında  yayınlanacaktır.

3.Bildirilerin Makale Olarak SADAB Dergisi’nde Yayınlanması

Bildirilerini akademik teşvik ve doçentlik başvuru kriterlerini taşıyan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi‘nde (SADAB) yayınlatmak isteyen katılımcılarımızın çalışmaları editör inceleme ve hakem süreci tamamlandıktan sonra SADAB dergisinde makale olarak yayınlanacaktır.

4.Bildiri Tam Metinlerin Sempozyum Bildiri Kitabı ve SADAB Dergisi Dışında Yayınlanması

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan sözlü, video ve poster bildiri tam metinlerin Sempozyum Bildiri Kitabı’nda yayınlatılması zorunlu değildir. Katılımcılar bildiri tam metinlerini Sempozyum Bildiri Kitabı ve SADAB Dergisi dışında istedikleri bir yerde yayınlatabilirler.

Bildirilerin yayınlanma süreçleri ile ilgili soru ve görüşlerinizi sadabsempozyum@gmail.com e-mail adresine yazabilirsiniz.

SADAB Dergisi Web: http://www.sadab.org