BİLDİRİLERİN GÖNDERİLMESİ

 

Lütfen birinci yazara ait isim bilgisini giriniz.
Lütfen birinci yazara ait kurum bilgisini giriniz.
Lütfen birinci yazara ait e-mail bilgisini giriniz.
Lütfen, varsa, diğer yazarların isimlerini giriniz. İsimler arasına virgül koyabilirsiniz.
Lütfen, varsa, diğer yazarların kurumlarını giriniz. Kurumlar arasına virgül koyabilirsiniz.
Lütfen, varsa, diğer yazarların e-mail adreslerini giriniz. Adresler arasına virgül koyabilirsiniz.
Lütfen bildiri başlığınızı giriniz.
Lütfen bildiri metninizi giriniz.
Lütfen, anahtar kelimelerinizi (3-5 kelime) giriniz.
Lütfen, WORD formatındaki dosyanızı ekleyiniz..

 

AÇIKLAMALAR: 

Bildiri Özetinizi sadabsempozyum@gmail.com adresine e-mail yoluyla da gönderebilirsiniz.

Bildiri özetinizin ulaşıp ulaşmadığını web sayfamızdaki iletişim formundan veya email adresimizden teyit edebilirsiniz.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 Bildiri özetleriniz Times New Roman,  11 punto, en az 100, en fazla 300 kelime ve en az 5 anahtar kelime olmalıdır.

Bildiri özetlerinizde; bildiri başlığı, yazar ve kurum adı, akademik unvan, e-mail, telefon ve posta yazışma adresinin yazılması gerekir.

Bildiri özetleriniz değerlendirilmeye alındıktan sonra sizlere bildiri kabul yazısı gönderilecektir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

BİLDİRİ ÖZETLERİ VE TAM METİNLER, YAZARLARIN TERCİHLERİNE GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA YAYINLANACAKTIR. 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu‘na kabul edilen bildiriler hakem sürecinden sonra aşağıdaki dergilerde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma sözlü bildiri, video bildiri veya poster bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımızın öncelikle word formatında bildiri özetiyle başvuru yapmaları gerekmektedir. 

1.Bildiri Özetlerinin Yayınlanması

Sempozyuma kabul edilen tüm bildiri özetleri, sempozyum bildiri özet kitapçığı olarak web sayfamızda yayınlanacaktır.

** Sempozyuma kabul edilen tüm bildiri özetleri  (sözlü, video, poster) web sayfamızda Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda  yayınlanacaktır. 

2. Bildirilerin Tam Metin Makale Olarak Dergilerde Yayınlanması

Sempozyuma kabul edilen bildiriler doçentlik başvuruları ve akademik teşvik şartlarını taşıyan Uluslararası Yönetim & Sosyal Araştırmalar Dergisi (UYSAD) ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) Sempozyum Özel Sayısı olarak ücretsiz yayınlanacaktır. 

** Bildiri metinlerini SADAB veya UYSAD dergilerinde tam metin makale olarak yayınlatmak isteyen  katılımcılarımızın  20 Haziran 2018 tarihine kadar bildiri metinlerini dergilerin makale yazım kurallarına göre düzenleyip göndermeleri gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra tüm bildiriler (sözlü, video, poster) tam metin makale olarak yayınlanacaktır. Video sunumla başvuru yapan katılımcılarımızın bildirileri sempozyum oturumlarında katılımcılarımıza izlettirilecektir.  

Sempozyuma kabul edilen bildiriler, Ulakbim Dergipark tarafından taranıp doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlayan Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) veya Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde (UYSAD) ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

3. Bildirilerin Tam Metin Olarak Bildiri Kitaplarında Yayınlanması

Sempozyumda sunulan tüm bildiriler yazarların tercihlerine göre ISBN içeren Sempozyum Bildiri kitabında elektronik ortamda yayınlanacaktır.

 

4. VİDEO BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

  1. Sempozyuma video bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımız öncelikle belirtilen yazım kurallarına uygun olarak bildiri özetlerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabı olarak yayınlanacaktır.
  2. Sempozyuma bizzat katılamayıp video sunum ile başvuru yapan yazarların bildirileri sanal olarak sunulacaktır.
  3. Hazırlanan video bildiriler 15 dakikalık süreyi aşmayacak uzunlukta olmalıdır.
  4. Sempozyumda sunulmak üzere yazarlar tarafından Mp4 formatında kaydedilen video bildiriler sadabsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

*** Kabul edilen video bildirilerinizi en geç 24 Nisan 2018 tarihine kadar bize ulaştırmanızı rica ederiz.