Bildiri özetinizi word dosyası olarak sadabsempozyum@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Bildirinizin ulaşıp-ulaşmadığını sempozyum iletişim adresine e-mail göndererek teyit edebilirsiniz.

 

BİLDİRİ ÖZETİNİZİ AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURUP GÖNDEREBİLİRSİNİZ

Bildiri özetinizi aşağıdaki form üzerinden gönderebilirsiniz.

 

Lütfen birinci yazara ait isim bilgisini giriniz.
Lütfen birinci yazara ait kurum bilgisini giriniz.
Lütfen birinci yazara ait e-mail bilgisini giriniz.
Lütfen, varsa, diğer yazarların isimlerini giriniz. İsimler arasına virgül koyabilirsiniz.
Lütfen, varsa, diğer yazarların kurumlarını giriniz. Kurumlar arasına virgül koyabilirsiniz.
Lütfen, varsa, diğer yazarların e-mail adreslerini giriniz. Adresler arasına virgül koyabilirsiniz.
Lütfen bildiri başlığınızı giriniz.
Lütfen bildiri metninizi giriniz.
Lütfen, anahtar kelimelerinizi (3-5 kelime) giriniz.
Lütfen, WORD formatındaki dosyanızı ekleyiniz..

 

AÇIKLAMALAR: 

Bildiri özetinizi sadabsempozyum@gmail.com adresine e-mail yoluyla da gönderebilirsiniz. 

Bildiri özetinizin ulaşıp ulaşmadığını web sayfamızdaki iletişim formundan veya email adresimizden teyit edebilirsiniz.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 Bildiri özetleriniz Times New Roman,  11 punto, en az 100, en fazla 300 kelime ve en az 5 anahtar kelime olmalıdır.

Bildiri özetlerinizde; bildiri başlığı, yazar ve kurum adı, akademik unvan, e-mail, telefon ve posta yazışma adresinin yazılması gerekir.

Bildiri özetleriniz değerlendirilmeye alındıktan sonra sizlere bildiri kabul yazısı gönderilecektir.

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

BİLDİRİ ÖZETLERİ VE TAM METİNLER, YAZARLARIN TERCİHLERİNE GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA YAYINLANACAKTIR. 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu‘na kabul edilen bildiriler hakem sürecinden sonra aşağıdaki dergilerde ücretsiz olarak yayınlanacaktır. Sempozyuma sözlü bildiri, video bildiri veya poster bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımızın öncelikle word formatında bildiri özetiyle başvuru yapmaları gerekmektedir. 

1.Bildiri Özetlerinin Yayınlanması

Sempozyuma kabul edilen tüm bildiri özetleri (sözlü, video, poster) ISBN’li olarak Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda  web sayfamızda yayınlanacaktır. 

2. Bildirilerin Tam Metin Makale Olarak Dergilerde Yayınlanması

Sempozyuma kabul edilen bildiriler doçentlik başvuruları ve akademik teşvik şartlarını taşıyan Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nde hakem süreci sonunda ücretsiz yayınlanacaktır. 

** Bildiri metinlerini  Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nde tam metin makale olarak yayınlatmak isteyen  katılımcılarımızın  1 Aralık 2018 tarihine kadar derginin yazım kurallarına göre düzenleyip göndermeleri gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra tüm bildiriler (sözlü, video, poster) tam metin makale olarak ücretsiz yayınlanacaktır.   

3. Bildirilerin Tam Metin Olarak Bildiri Kitaplarında Yayınlanması

Sempozyumda kabul edilen bildiriler yazarların tercihlerine göre ISBN içeren Sempozyum Bildiri kitabında elektronik ortamda yayınlanacaktır.

 

4. VİDEO/SANAL BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

  1. Sempozyuma video bildiri ile başvuru yapacak katılımcılarımız öncelikle belirtilen yazım kurallarına uygun olarak bildiri özetlerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen bildirilerin özetleri, bildiri özet kitabı olarak yayınlanacaktır.
  2. Sempozyuma bizzat katılamayıp video sunum ile başvuru yapan yazarların bildirileri sempozyum oturum programında katılımcılarımıza izletilecektir. Katılımcılarımızın bildiriye yaptıkları katkı ve eleştiriler yazarlarına ulaştırılacaktır.
  3. Hazırlanan video bildiriler 15 dakikalık süreyi aşmayacak uzunlukta olmalıdır.
  4. Sempozyumda sunulmak üzere yazarlar tarafından Mp4 formatında kaydedilen video bildiriler sadabsempozyum@gmail.com adresine en geç 18 Ekim 2018 tarihine kadar gönderilmelidir.