Önemli Tarihler

Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  28 Eylül 2020
Bildiri Başvuru & Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  29 Eylül 2020
Kongre Programının İlanı  01 Ekim 2020
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  28 Ekim 2020
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  13 Kasım 2020
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  20 Kasım 2020
Bildirilerin SADAB Dergisi’nde Makale Olarak Yayınlanması    25 Aralık 2020