Önemli Tarihler

Bildiri Özet Başvurusu İçin Son Tarih  16 Temmuz 2020
Bildiri Başvuru & Kayıt Ödemesi İçin Son Tarih  16 Temmuz 2020
Kongre Programının İlanı  17 Temmuz 2020
Bildiri Özet Kitabının Yayınlanması  10 Ağustos 2020
Bildiri Tam Metinlerin Teslim Edileceği Son Tarih  05 Eylül 2020
Kongre Bildiri Kitabının Yayınlanması  20 Eylül 2020
Bildirilerin SADAB Dergisi’nde Makale Olarak Yayınlanması    25 Eylül 2020