SADAB
VI. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VE DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU
(Online Sempozyum)
3-4 Ekim 2020, Batum, Gürcistan

 

Değerli Bilim İnsanları,

Uluslararası Alan İndeksli (Index Copernicus) Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi ve Batum Devlet Denizcilik Akademisi’nin organizatörlüğünde, Antalya AKEV Universitesi (Türkiye), Tuzla Üniversitesi (Bosna-Hersek), Celal-Abad Devlet Üniversitesi (Kırgızistan),  Saint Andrew the First-Called Georgian Universitesi (Gürcistan) ve Farabi Devlet Üniversitesi (Kazakistan) işbirliği ile 3-4 Ekim 2020 tarihleri arasında Batum’da online VI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyuma kabul edilen sözlü ve poster bildiriler online olarak sunulacaktır. Sempozyuma kabul edilen bildiri özetleri ISBN’li Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre ISBN’li Sempozyum Bildiri Kitabı’nda veya hakem süreci tamamlandıktan sonra Uluslararası Alan İndeksli (Index Copernicus) dergimiz olan Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi’nde yayınlanacaktır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu ve Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi doçentlik başvuruları ve yenilenen akademik teşvik kriterlerine sahiptir. Sempozyum dili Türkçe, İngilizce, Rusça ve diğer dillerdir.

Sosyal Araştırmalar & Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) 

Uluslararası alan indeksinden index copernicus tarafından taranmaktadır.

 

 

SADAB

VI. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu

(3-4 Ekim 2020, Batum, Gürcistan)

Bildiri Tam Metin Kitabı

 

 

SADAB Sempozyumu Konu Başlıkları

 

Antropoloji Güzel Sanatlar Politik Ekonomi
Anayasa Çalışmaları Halkla İlişkiler Psikoloji
Adli Bilimler Hukuk Risk Yönetimi
Arkeoloji Hükümet Sistemleri Sağlık İşletmeciliği
Bankacılık Uygulamaları İdarî Özerklik, Sağlık Turizmi
Bankacılık ve Sigorta İdari Reformlar Sağlık Bilimleri
Batı Dilleri ve Edebiyatları İktisat Sanayileşme
Beşeri Bilimler İlahiyat Seçmen Davranışları
BESYO İnanç Turizmi Sinema-TV
Beşeri ve Sosyal Sermaye İnsan Hakları ve Demokrasi Sivil Toplum
Bürokrasi İnsan Kaynakları Siyasal Partiler
Coğrafya İstatistik Siyasal Psikoloji
Çağdaş Dilbilim İşletme Yönetimi Siyasal Sosyoloji
Çok Kültürlülük İşsizlik ve İstihdam Siyaset Yönetimi
Dış Ticaret Kadın Araştırmaları Sosyal Hizmetler
Din Bilimleri Kamu Diplomasisi Sosyal Politika
Din Eğitimi Kimlik Sosyal Psikoloji
Doğa Turizmi Konaklama Sosyoloji
e-Devlet Kriz Yönetimi Spor Ekonomisi
Eğitim Bilimleri Kültür Turizmi Spor Finansmanı
Eğitim Yönetimi Kütüphanecilik Spor Tesisi İşletmeciliği
Ekonometri Lojistik Spor Yönetimi
Ekonomi Yönetimi Maliye Stratejik Yönetim
Ekonomik Sistemler Medya Yazarlığı Tarih
Enerji Merkezî ve Yerel Yönetimler Tarım Yönetimi
Entegrasyon Muhasebe Turizm İşletmeciliği
Etkinlik Yönetimi Müzik Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Felsefe Mühendislik Ekonomisi Uluslararası İlişkiler
Fen ve Matematik Eğitimi Mühendislik Yönetimi Uluslararası Ticaret
Finans Örgüt Teorisi Yerel Yönetimler
Güvenlik Çalışmaları Örgütsel Davranış Yönetim ve Organizasyon