1. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na gönderilen bildiri özetleri ne zaman yayınlanacaktır? 

Sempozyuma 15 Nisan 2019 tarihine kadar bildiri özeti gönderebilir ve başvuru yapılabilirsiniz. Bildiri özetleri sempozyum sona erdikten sonra bir hafta içerisinde Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildiri özeti gönderilmesi ve sempozyum kayıt tarihleri hakkında detaylı bilgi için “önemli tarihler” linkini tıklayınız.

2. Video bildiri nasıl hazırlanmalıdır? Kaç dakikalık kayıt gereklidir? 

Çeşitli nedenlerden dolayı sempozyuma bizzat iştirak edemeyen katılımcılarımıza video bildiri sunma imkanı verilmiştir. En az 15 dakika olacak şekilde Mp4 veya başka bir formatta çekilebilir. Bize gönderdiğiniz video bildiriler, sempozyum programında katılımcılarımıza dinletilecektir. Bildirinize yapılacak eleştiri veya katkı olursa sempozyumdan sonra sizlere aktarılacaktır. Video bildiriyle ilgili yapılan eleştiri ve katkıları gözden değerlendiren katılımcılarımız gerekli düzeltmelerle nihai metinlerini oluşturup yayına hazır hale getirmiş olacaklardır. 

3.Sempozyum başvurularında lisansüstü öğrenci indirimden kimler faydalanabilir?

Herhangi bir üniversite kadrosunda olmayıp dışarıdan Yüksek Lisans veya Doktora yapan öğrenciler lisansüstü öğrenci indiriminden faydalanabilir.  Üniversitelerde Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim görevlisi olup aynı zamanda Yüksek Lisans veya Doktora eğitimine devam eden öğrenciler bu kapsama girmemektedir. 

4. Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’nda sunulan bildiriler Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde tam metin makale olarak yayınlanma süreci nasıl işleyecektir?

Bildirilerini tam metin makale olarak dergilerde yayınlatmak isteyen katılımcılarımız 10 Mayıs 2019 tarihine kadar bildiri metinlerini göndermeleri gerekmektedir. Makalelerin hakem süreci tamamlandıktan sonra Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmış olacaktır. Bildiri metinlerini 10 Mayıs 2019 tarihinden sonra gönderen katılımcılarımızın makaleleri ise sonraki sayılarda yayınlanacaktır.

5. Sempozyuma başvurmak için bildiri tam metnini göndermek gerekli midir? 

Sempozyuma başvurmak için bildiri tam metnini göndermek gerekli değildir. Sempozyuma başvurmak için web sayfamızda belirtilen yazım kurallarına göre bildiri özeti ile göndermeniz yeterlidir. Bildiri metinlerini makale olarak yayınlanmasını isteyen katılımcılarımızın tam metinlerini göndermesi gerekir.

6. Sempozyumda sunulan bildiriyi başka bir yerde yayınlayabilir miyim? Bildiri özetini SADAB Bildiri Özet Kitabı’nda, bildiri tam metnini başa bir dergide yayınlatmak mümkün müdür?

Sempozyuma gönderilen bildiri özetleri (sözlü bildiri, poster ve video bildiri) ilk etapta Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda online olarak yayınlanacaktır. Dileyen katılımcılarımız yalnızca bildiri özetlerini Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda yayınlatıp, bildiri tam metinlerini tercih ettikleri farklı dergilerde de yayınlatabilirler. 

7. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlıyor mu?

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi (SADAB) Ulakbim Dergipark, Google Scholar, Başbakanlık Devlet Arşivleri, İSAM, Ceeol, Open Aire indexleri tarafından taranmakta olup doçentlik başvurusu ve akademik teşvik kriterlerini sağlamaktadır.

8. Sempozyuma video bildiri veya poster sunumla yapılan başvurular ne zaman ve nasıl yayınlanacaktır?

Sempozyuma video bildiri veya posterle başvuran katılımcılarımız ilk başvurularında web sayfamızda belirtilen yazım kurallarına göre bildiri özetlerini göndermeleri gerekmektedir. Video bildiri veya poster sunum için gönderilen bildiri özetleri, Sempozyum Bildiri Özet Kitabı’nda online olarak yayınlanacaktır. Video bildiri veya poster sunumunu doçentlik başvuru kriterlerini taşıyan SADAB Dergisi’de yayınlatmak isteyen katılımcılarımız, 10 Mayıs 2019 tarihine kadar video veya poster bildirilerini tam metin olarak word formatında göndermeleri gerekmektedir. Hakem süreci tamamlandıktan sonra bildiri tam metin şeklinde SADAB Dergisi’nde (www.sadab.org)  tam metin makale olarak yayınlanacaktır.

9. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu’na en fazla kaç bildiri ile başvuru yapılabilir? Birinci ve ikinci isim olma durumuna göre bu sayı değişmekte midir?

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu’na tek yazarlı her bir katılımcı iki bildiri ile başvuru yapılabilir.

Bir yazar, birden fazla yazarlı bildirilerde en fazla üç bildiride ilk isim olarak yer alabilir.

Bir yazar birden fazla yazarlı bildirilerde ikinci, üçüncü veya dördüncü isim olabilir. Bunda bir sınırlama söz konusu değildir.

10. Bir bildiride iki ve daha fazla yazar olursa ne kadar ücret ödemek gerekmektedir?

Bir bildiride birden fazla yazar bulunabilir. Sempozyum kayıt ücretlerinde yazar sayısı dikkate alınmamaktadır. Ücretlendirme bildiri sayısına göre hesaplanmaktadır. Sempozyuma iki bildiri ile başvurularda ikinci bildiri için %50 indirim uygulanmaktadır. Bu durum sözlü bildiri için geçerli olduğu gibi, video sunum ve poster bildiri için de geçerli olmaktadır.

11. Soru: Sempozyuma akademisyen bir yazar ile lisansüstü öğrencisi ortak bir bildiri ile başvurması durumunda kayıt ücreti nasıl hesaplanmaktadır?

Sempozyuma lisansüstü öğrencisi ile akademik kadrosu bulunan bir öğretim üyesi ortak bir bildiri ile başvurması durumunda birinci yazar dikkate alınmaktadır.

12. Katılım ücreti neleri kapsar?

Oturumlar arası ikramlar, yaka kartı, katılım belgesi, bildirilerin özetleri ve bildiri tam metinlerinin makale olarak yayınlanmasını kapsar. 

13. Sempozyum sunum dili nedir?

Sempozyum dili Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça’dır. Rusça bildiri sunacak katılımcılarımızın sempozyumda sunacakları bildiri metinlerini sempozyum düzenleme kuruluna önceden iletmeleri gerekmektedir.

14. Video bildiri hangi formatta hazırlanmalıdır? 

Sempozyuma video bildiri ile başvuracak katılımcılarımız öncelikle bildiri özetlerini word formatında göndermesi gerekmektedir. Sempozyum oturumlarında katılımcılara sunulmak üzere hazırlanacak olan video bildiriler 15 dakikalık süreyi aşmayacak uzunlukta Mp4 veya başka bir video formatında kaydedilmelidir. Video sunum şeklinde kaydedilen bildiriler  18 Nisan 2019 tarihine kadar  sadabsempozyum@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

Sempozyumla ilgili sormak istediğiniz tüm sorularınızı sempozyum iletişim formu üzerinden veya sadabsempozyum@gmail.com email adresinden bize iletebilirsiniz.